Joanna Hair Salon & Spa

64-10 Flushing Ave, Maspeth, N.Y.

email: joannahairsalon@gmail.com

phone: 718-381-6678

 
1661701_385194861617674_1339465188_n-1.jpg